Help me!

Vakjargon

Boren?

In drukwerk kan er 1 of meer boorgaten worden aangebracht. Deze gaten kunnen gebruikt worden om de papieren samen te houden.

Nummeren?

Elke pagina kan afzonderlijk genummerd worden op de drukpers.

Rillen?

Op het papier wordt een lijn toegevoegd die het eenvoudiger maakt om te vouwen.

Perforeren?

Aan het papier wordt een afscheurstrook toegevoegd.

Stansen?

Er wordt een kapvorm gebruikt om het papier in een speciale vorm te uit te snijden.