Onze Producten

Tickets

Bestel nu!

Een toegangsbewijs, ook entreebewijs, of in de vorm van een kaart toegangskaart(je), entreekaart(je) of kortweg kaart(je), is een bewijs, meestal in de vorm van een kaart, maar ook wel als polsbandje, of stempel op hand of pols, dat voor de toegang betaald is. In gevallen waar de betaling van de toegangsprijs tevens de ingangscontrole vormt, wordt soms geen toegangsbewijs verstrekt. In veel gevallen waar men tegen betaling toegang kan krijgen tot een plaats van dienstverlening zijn betaling en toegangscontrole echter gescheiden, en is het verstrekken van toegangsbewijzen noodzakelijk. Toegangsbewijzen maken ook financiële controle mogelijk (onder andere is fraude door eigen personeel lastiger) en vereenvoudigen de organisatie.